Dla mniej zorientowanych program:


Biuro zawodów startuje o 19:00,

bieg startuje o 21:00,

dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkurencji, około 22:30