Nasze biuro zawodów zostanie zlokalizowane najprawdopodobniej jak w ubiegłym roku w hanagarze, na mecie toru regatowgo. Biuro Zawodów będzie czynne w piątek, w dniu zawodów  od godziny 17:00 do godziny 20:30.