1. Bieg organizowany jest 20.09.2019 godz. 21:00

2. Odpłatność za udział w biegu wniesiona do końca czerwca 2019 r. wynosi 40 PLN (czterdzieści złotych), później 50 PLN (pięćdziesiąt złotych).

3. Istnieje możliwość dopisania uczestnika do listy startowej w dniu imprezy tj. 20.09.2019, jedynie za zgodą Kierownika biegu w miejscu startu biegu (akredytacji) jednak nie później niż 20 minut przed wyznaczonym terminem startu biegu