Zgłoszenia

 

Prosimy o uważne wypełnienie formularza.

 

Za zgłoszenie do biegu uważa się prawidłowo wypełniony formularz oraz dokonanie opłaty startowej.

 

ZGŁOSZENIA

 

 

 

facebook